زیر صفحه ٥- با ما تماس بگیرید 

به چه نحو ما را پیدا می‌کنید؟

ما در  Föreningscenter, واقع در  Nobelvägen 21  در  Malmö هستیم. ما در  Södervärn در  Malmö, طرف دیگر  Komvux موقعیت داریم. 

اگر برای آمدن نزد ما ضرورت به کمک دارید یا محل ما را پیدا کرده نمی‌توانید، با ما تماس بگیرید: 

076 111 56 39 :WhatsApp و SMS,زنگ بزنید

@olikamenlika :Messenger و Facebook

olika.men.lika :Instagram

monica.gallego@abf.se :مسئول پروژه –Mónica Gallego

sofia.quiroga@abf.se :مسئول حمایه از شرکت کنندگان-Sofia Quiroga

معلومات مهم اگر می‌خواهید به بازدید ما بیائید:

این مکان به روش‌های مختلف برای قابل دسترس بودن مطابقت داده شده، اما شما از قبل با ما تماس گرفته و در مورد نیازهای خود توضیح داده می‌توانید.  ما این مجموعه کاری را عاری از عطر و خوشبوکننده‌ها اداره می‌کنیم، این امر بمعنای آن است که ما از عطرهای قوی استفاده نمی‌کنیم و ترجیحا از مواد شستشوی بدون عطر و بدون مواد خوشبوکننده برای پاک کاری استفاده می‌کنیم. ما درخواست می‌کنیم که شمایی که به بازدید ما می‌آیید از عطر یا خوشبوکننده‌های قوی استفاده نکنید و اگر کدام آلرژی دارید که ما باید آن را مد نظر قرار دهیم، به ما اطلاع دهید.

Skip to content