Olika men lika پائین صفحه ١  پروژه

Olika men lika یک پروژه سه ساله بنیاد ارث در سویدن می‌باشد. Olika men lika از طریق ABF Malmö همراه با سازمان تحریر مدیریت می‌شود. ما بیشتر در Malmö کار می‌کنیم اما همچنان در  Skåne و همچنین سویدن هم کار می‌کنیم.  

در حال حاضر نفراتی که کم توانی جسمی و ذهنی دارند و با لسان سویدنی هم راحت نیستند، در بخش‌‌های کلانی از جامعه سویدن سهیم نیستند. آنها از جمله در بیشتر اوقات امکان و یا حتی معلومات در این مورد ندارند که حمایه‌ای که حق استفاده از آن را دارند را بدست آورده بتوانند.

هدف پروژه Olika men lika آن است که مدل‌ها، ابزار و استراتژی‌هایی فراهم شود که به چه نحو ما می‌توانیم افرادی که کم توانی جسمی یا ذهنی دارند و لسان مادری آنها غیر از سویدنی می‌باشد را سهیم نماییم تا آنها هم شرایطی برابر با دیگران داشته باشند. 

کلید رسیدن به این امر روشی است که ما به آن عدالت لسانی می‌گوییم. این امر به ما کمک می‌کند که تجزیه و تحلیل نماییم که موانع لسانی به چه نحو بوجود می‌آیند و باقی می‌مانند. از طریق یک روش دیگر، همکاری اشتراک گیرندگان، ما عدالت زبانی را در عمل پیاده می‌کنیم از این طریق که به گروه مورد نظر آنچه در واقع تقاضا می‌کنند را بدهیم: کمک معین، همین حالا و همینجا، با توجه به وضعیت آنها، که بیشتر اوقات هم در مورد ادارات دولتی می‌باشد.

این بمعنای آن است که ما همکاری فشرده‌ای با ترجمان‌ها در پروژه خود داریم. این ترجمان‌ها برای نفرات مذکور این امکان را فراهم می‌کنند که به لسانی که با آن راحت‌تر هستند، خواست خود را بیان کرده بتوانند. ترجمان‌ها تعلیمات تکمیلی در زمینه ترجمانی همزمان و عدالت لسانی داشته‌اند.  

پروژه ما یک محل ملاقات با امکان ملاقات بدون وقت قبلی فراهم خواهد نمود که در آنجا امکان ملاقات با دیگران که در وضعیت مشابهی هستند موجود است. ما به کسانی که احساس می‌کنند در زمینه نحوه دریافت حمایه‌ای که حق دریافت آن را دارند با مشکل مواجه هستند، برای تماس با ادارات دولتی و سازمانها حمایه ارائه می‌نماییم.  منحیث مثال در قسمت ملاقات بدون وقت قبلی، نفر برای تنظیم درخواستی خود جهت اقدامات حمایوی مختلف و یا برای شکایت از یک فیصله، حمایه دریافت کرده می‌تواند. 

ما همچنان با سازمانهای دیگر که می‌خواهند با ادارات دولتی و سیاستمداران تماس برقرار نمایند هم همکاری می‌کنیم تا بتوانیم بالای روندهای اداری و بوروکراتیک مختلف و فیصله‌هایی که گرفته می‌شود و دارای اهمیت خاصی برای نفرات دارای کم توانی جسمی یا ذهنی که با لسان سویدنی راحت نیستند، تاثیر بگذاریم.

به شما برای تماس گرفتن با خود خوش آمد می‌گوییم! ما در خدمت شما و دیگر نفراتی هستیم که می‌خواهند همراه با دیگران امکانات بیشتری برای یک زندگی آزاد و مستقل ایجاد نمایند. یک زندگی

شرح واژه‌ها

ناتوانی جسمی و ذهنی

یک ناتوانی جسمی یا ذهنی یک ناتوانی بدنی، روانی یا توانایی هوشی می‌باشد. یک ناتوانی جسمی و ذهنی ممکن است در اثر مریضی یا شرایط دیگر یا در اثر یک آسیب از زمان تولد یا بعدا در زندگی بوجود آمده باشد. (اداره خدمات اجتماعی).

عدالت لسانی

مربوط به حق شنیدن، بیان احساسات و درک شدن به زبانی می‌باشد که نفر با آن راحتتر است (تحریر).

موانع لسانی

بمعنای موانعی می‌باشد که وجود دارند یا در راه انسانها قرار داده می‌شوند تا اشخاصی که زبان مشترکی ندارند نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.

همکاری اشتراک گیرندگان

در اینجا بمعنای آن است که اشخاصی که کدام کم توانی جسمی یا ذهنی دارند و لسان مادری آنها سویدنی نیست بحیث مثال از طریق پلان بندی و انجام فعالیت‌ها و یا ارزشیابی آن، در این پروژه اشتراک ‌گیرند.

همکاری

زمانی که دو یا چند طرف ماموریتی را با هم به انجام می‌رسانند تا به هدف و منفعت مشترکی دست پیدا کنند.

ترجمانی همزمان

ترجمانی در همان زمان که سخنران صحبت می‌کند، انجام می‌شود. برای اینکار در بیشتر اوقات ضرورت به تجهیزات بی‌سیم می‌باشد که این پروژه آنها را فراهم می‌نماید.

محل ملاقات

مکانی است که انسان‌ها در آنجا با یکدیگر ملاقات کرده می‌توانند، جایی که انسان‌ها داوطلبانه در آنجا جمع می‌شوند تا اشتراکاتی با یکدیگر پیدا کنند. این مکان هم می‌تواند فیزیکی و هم/یا اینترنتی باشد.

Skip to content