Tahrir پائین صفحه ٢ –  عدالت لسانی 

به اساس قانون امور اداری سویدن، ادارات دولتی باید از ترجمان استفاده نمایند و در صورتی که شخص برای دستیابی به حقوق خود ضرورت به دسترسی به مطالب موجود در اسناد و مدارک داشته باشد، این امر انجام شود. این امر مربوط به اشخاصی می‌شود که دارای کم توانی جسمی یا ذهنی می‌باشند که بطور جدی توانایی آنها برای دیدن، شنیدن یا صحبت کردن، را محدود می‌کند. 

از لوایح مقدماتی چنان برمی‌آید که این مقررات مربوط به تسهیل امور جهت  اشخاصی می‌باشد که دارای کم توانی جسمی یا ذهنی می‌باشند تا در این امور همکاری نمایند، از حقوق خود دفاع نمایند و از معلومات موجود در پرونده مربوطه اطلاع پیدا کنند و همچنین در تماس با ادارات دولتی منظور خود را برساند. 

www.mfd.se 

سازمان تحریر برای یک جامعه برابر از لحاظ لسانی  کوشش می‌کند، از طریق ایجاد مکان‌های چند زبانه دربرگیرنده همه افراد که در آن به هر انسانی این امکان داده می‌شود که همه شخصیت خود را بیان کند و با شرایط برابر در فعالیت‌ها سهم بگیرد.  

عدالت لسانی مربوط به حق شنیدن، بیان احساسات و درک شدن به لسانی می‌باشد که نفر با آن راحتتر است. این امر در جهت آزاد کردن گفتگو و همکاری‌ها از موانع لسانی می‌باشد. به این دلیل که اگر ما حتی نتوانیم با یکدیگر صحبت کنیم به چه نحو باهم یک جامعه بهتر را ایجاد کرده می‌توانیم؟ 

www.tahrir.se 

همه ادارات دولتی موظف هستند که فیصله‌ها و معلومات مهم را به قسمی قابل دسترس در اختیار مراجعان خود بگذارند. این امر بطور خاص در زمینه خدمات صحی اعتبار دارد، اینکه همه حق دارند بفهمند که نفر کدام حمایه‌ها و کدام تداوی را می‌تواند یا باید دریافت نماید.  

زمانی که افراد به چند زبانی فکر می‌کنند، شاید آنها فکر می‌کنند که این امر مربوط به ترجمه کردن یا ریزرف یک ترجمان باشد اما برای ما این موضوع دربرگیرنده مسائل بیشتری می‌باشد. این موضوع مربوط به حق فهمیدن، و حق درک شدن است، و اینکه این حق جدی گرفته شود.   

پس ما به چه نحو باید کار کنیم؟ این مربوط به این است که درک شود به چه نحو ما به بهترین حالت ممکن ترجمان را در خدمت گرفته می‌توانیم، اینکه وقت بیشتری برای یک گفتگو با استفاده از ترجمان درنظر گرفته شود تا همه بتوانند یکدیگر را بفهمند، اینکه روش‌های دیگری برای دیدن و قدردانی از کارکنان چندزبانه پیدا شود، اینکه درک شود چگونه به بهترین حالت ممکن از معلومات لسانی موجود در اداره دولتی، سازمان یا شبکه خود استفاده کنیم، یا کارکنان یا داوطلبانی در خدمت بگیریم تا توانایی چند زبانه بیشتری داشته باشیم.   

اما این موضوع همچنان در زمینه تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به لسان و قدرت هم می‌باشد. دلایل متعددی برای این وجود دارد که افراد دارای پیشینه خارجی در جنبش‌ حقوق کم توانان جسمی و ذهنی و در هیئت مدیره‌های آنها، جائی که لسان یک عامل مهم می‌باشد، حضور بسیار کمی دارند. اگر ما روش‌های چندزبانی برای ملاقات ایجاد کنیم، می‌توانیم قادر باشیم که به افراد دارای کم توانی جسمی و ذهنی که با زبان سویدنی راحت نیستند، صدایی بدهیم.  

در انجمن عدالت لسانی تحریر ما راه حل‌هایی برای این چالش‌ها ارائه می‌نماییم.  با پروژه Olika men lika ما به بهتر کردن روش برخورد با افرادی که دارای کم توانی جسمی و ذهنی هستند و با لسان سویدنی راحت نیستند، یاری می‌رسانیم! 

شرح واژه‌ها

قانون امور اداری سویدن

تنظیم کننده مقرراتی است که ادارات دولتی به چه نحو باید در بررسی پرونده‌‌های مختلف اقدام نمایند.

در دسترس

بمعنای آن است که دسترسی یا استفاده از محیط‌ها، اشیاء، خدمات و ارتباطات برای همه ساده باشد.

دربرگیرنده همه افراد

بمعنای آن است که محیط‌ها، اشیاء، خدمات و ارتباطات به نحوی مطابقت داده شوند که تا بتوانند افراد بیشتری را دربر گیرند.

چند زبانه

بمعنای تعدادی لسان می‌باشد.

چند زبانه بودن

بمعنای آن است که بتوان از بیش از یک زبان استفاده نمود.

جنبش حقوق افراد کم توان جسمی و ذهنی

این یک نام خلاصه شده برای سازمانهای ایجاد شده توسط/ برای افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی می‌باشد.

Skip to content