Wadashaqaynta

Mashruuca olika men lika, waxaanu rabnaa in aanu ku dhiirigelino oo ku baraarujino ururada, hay’addaha iyo dadka go’aamada gaara in tallaabo dheeraada loo sii qaado sidii lagu heli lahaa bulsho ayna naafanimo ama luuqadada uu qofku hadlo midna saamayn ku samayn fursadda ah in laga qayb qaato. Waxaanu rabnaa in aanu samayno meelo lagu xiriiro iyo xiriir  dhexmara dadka nooc naafo ah leh iyo oqaanta luuqado kala duwan. Rajada ayaa ah in dadka naafada ah ee aan ku kalsoonayn ku hadalka luuqadda iswiidhishka ay yeeshaan cod xoog leh, haddii ay noqoto dhaqdhaqaaqa ururka xuquuqda naafooyinka ee Iswiidhan iyo haddii ay noqoto hay’adaha iyo siyaasiyiinta gaara go’aannada iyaga khuseeya.  

Ma tihiin urur xiisaynaya ku hadalka luuqadaha badan ama ma rabtaan inaad wax dheeraad ah ka ogaataan waxa uu macnaheedu yahay? Ma doonaysaa adigu in aad suurto geliso shirarka luuqadaha badan oo aad sidoo kale abuurto xaalado ka sii wanaagsan oo abuuraya ku xiriiridda luqaddaha badan? Waxaanu idin siinaynaa qalab iyo xeelado si aan awood ugu yeelano fulinta arrintaas iyadoo lala kaashanayo idinka .Hadafkayagu waa in aynu si wadajir ah u abuurno bulsho luuqad caddaaladeed ku dhisan. 

Olika men lika, waxay dhisaysaa kaabayaal luuqaddo badan lagu hadlo: waxaanu kor u qaadaynaa aqoonta xagga caqabadaha karaanka ee turjubaano aanu annagu leenahay, waxaanu baranaynaa habab wanaagsan oo lagu xilsaarto oo loo isticmaalo turjumaano, waxaanu siinaynaa taageero ka qaybgalayaasha luuqadaha badan. Ujeeddada mashruuca ayaa sidoo kale ah in dadka kalena ay isticmaali karaan ama ay ka heli karaan caawimaadda kaabayaasha luuqaddaha badan inta lagu jiro mashruuca iyo mashruuca ka dib.  

Olika men lika iyo ururka Tahrir waxay doonayaa inay la shaqeeyaan ururada iyo hay’addaha raba inay bilaabaan falanqaynta hawlahooda dhinaca caddaaladda luqadda oo doonayana inay bilaabaan inay soo saaraan xeelado iyo nidaam ku wajahan luqaddaha badan. Adiga iyo ururkaagaba waa laydin soo dhawaynayaa inaad nala soo xidhiidhaan!  

Ring, SMS och WhatsApp:  076 111 56 39  

Facebook och Messenger: @olikamenlika   

Instagram: olika.men.lika

Mónica Gallego – Projektledare/hogaamiyaha mashruuca: monica.gallego@abf.se  

Sylwia Gozdek – Deltagarstödsansvarig/masuulka taageerada ka qayb qaatayaasha: sylwia.gozdek@abf.se  

Sofia Quiroga – Flerspråkighetsansvarig/mas’uulka mashruuca ”luuqado badan”: sofia.quiroga@abf.se

Ooraah qeexidda

Dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafooyinka

Waa magac lagu soo koobay ururada loogu tala galay/iyo ama ay leeyihiin dadka naafada ah.

Luuqaddo badan

Tan waxay mannaheedu tahay in la isticmaali karo wax ka badan hal luqad.

Bulsho caddaalad ka ah luuqadda

Taas macneheedu waxa weeye inay jiraan oo la abuurayo dhawr meelood oo qof walba la siinayo fursad uu ku muujiyo shakhsiyaddiisa oo dhammaystiran oo uu uga qaybqaato si siman iyada oo aan loo eegin luqaddaha ay ku hadlaan (Tahrir).

Kaabayaasha luuqaddaha badan

Xaaladan oo kale waxay macnaheedu noqonaysaa in waxqabadka iyo hawlaha mashruucu u fidiyo ka qaybqaatayaasha lagu helo loona isticmaalo luuqada kala duwan.

Taageerada ka qaybgalayaasha luqadaha badan

Xaaladdan oo kale, waxay macnaheeda noqonaysaa in dadaalada iyo aktiifiteetyada aanu u siino ka qaybgalayaasha mashruuca inay jiraan oo lagu isticmaali karo luqaddo kala duwan.

Aragtida caddaaladda luqadda

Xaaladdan oo kale, waxay macnaheedu tahay in mowqifka ururka ee ku salaysan caddaaladda luqadda uu ka caawino in la xaqiijiyo sidii baahidooda loo waafajin lahaa bay'adda, walxaha, adeegyada iyo wada iriiridda si ay uga qaybgeliso dad badan ayadooon loo eegin luuqad.

Skip to content