Samarbete med föreningar och andra aktörer

I projektet Olika men lika vill vi uppmuntra och inspirera organisationer, myndigheter och beslutsfattare att ta ett steg vidare mot ett samhälle där varken funktionsnedsättning eller vilka språk en behärskar avgör ens möjlighet att delta. Vi vill skapa kontaktytor och band mellan personer med någon funktionsnedsättning och olika språkkunskaper. Förhoppningen är att personer med funktionsnedsättning som inte är bekväma med svenska får en starkare röst, både inom funktionsrättsrörelsen i Sverige och gentemot de myndigheter och politiker som fattar beslut som berör dem.

Är ni en organisation som har intresse av flerspråkighet eller vill veta mer kring vad det innebär? Vill du i din organisation möjliggöra flerspråkiga möten samt skapa bättre förutsättningar för att skapa en flerspråkig kommunikation? Vi erbjuder verktyg och strategier för att kunna genomföra detta i samarbete med er. Vårt mål är att tillsammans med er skapa ett mer språkrättvist samhälle.

Kontaktuppgifter

Ring, SMS och WhatsApp: 076 111 56 39 

Facebook och Messenger: @olikamenlika 

Instagram: olika.men.lika 

Mónica Gallego – Projektledare (föräldraledig): monica.gallego@abf.se 

Asad Ahmed – Administrationsansvarig: asad.ahmed@abf.se

Anna Bartfai – Samarbete- och kommunikationsansvarig : anna.bartfai@abf.se

Sofia Quiroga – Deltagarstödsansvarig: sofia.quiroga@abf.se  

Sarah Sultani – Medarbetare Deltagarstöd: sarah.sultani@abf.se

Begreppsförklaring

Funktionsrättsrörelsen

Det är ett sammanfattande namn för organisationer av/och eller för personer med funktionsnedsättningar.

Flerspråkighet

Det betyder att kunna använda fler än ett språk.

Språkrättvist samhälle

Det betyder att det finns och skapas flera platser där var och en ges möjlighet att uttrycka hela sin personlighet och delta på lika villkor oavsett språken den behärskar (Tahrir).

Språkrättviseperspektiv

I detta sammanhang betyder det at organisations inställning som är grundad i språkrättvisa hjälper till att identifiera hur den kan anpassa miljöer, objekt, tjänster och kommunikationer så det kan innefatta flera personer oavsett språk.

Flerspråkigt deltagarstöd

I detta sammanhang betyder det att de insatser och aktiviteter som vi erbjuder till projektets deltagare ska finnas och användas på olika språk.

Flerspråkig infrastruktur

I detta sammanhang betyder det att det som projektet behöver för att det ska fungera (kommunikationen, aktiviteter, möte, m.m.) ska finnas och kunna användas på olika språk.

Skip to content