Information för tolkar

Har du erfarenhet att jobba som tolk och vill vara med och skapa platser där
människor kan mötas och kommunicera med varandra – oavsett vilket modersmål eller vilken funktionsvariation de har? Då är du välkommen att samarbeta med oss!
Du kan samarbeta med oss genom att:

Kontaktuppgifter

Ring, SMS och WhatsApp: 076 111 56 39 

Facebook och Messenger: @olikamenlika 

Instagram: olika.men.lika 

Mónica Gallego – Projektledare (föräldraledig): monica.gallego@abf.se 

Asad Ahmed – Administrationsansvarig: asad.ahmed@abf.se

Anna Bartfai – Samarbete- och kommunikationsansvarig: anna.bartfai@abf.se

Sofia Quiroga – Deltagarstödsansvarig: sofia.quiroga@abf.se  

Sarah Sultani – Medarbetare Deltagarstöd: sarah.sultani@abf.se

Begreppsförklaring

Tolk

En person som möjliggör kommunikationen mellan två eller flera personer som behärskar olika språk.

Samarbeta

När två eller flera parter genomför en uppgift tillsammans för att uppnå gemensamt syfte och nytta.

Simultantolkning

Tolkningen utförs samtidigt som talaren talar. Det krävs ofta trådlös utrustning som projektet ordnar med.

Språkrättvisa

Det handlar om rätten att lyssna, uttrycka sig och bli förstådd på det språk en är mest bekväm med (Tahrir).

Inkluderande

Det betyder att anpassa miljöer, objekt, tjänster och kommunikationer så det kan innefatta så många som möjligt.

Flerspråkiga

Det betyder en mängd språk.

Skip to content