Deltagarstöd

Vi vänder oss till dig som känner att det är en utmaning att möta samhället på lika villkor. Har du en funktionsnedsättning samtidigt som du har annat modersmål än svenska och upplever att det är en utmaning att möta myndigheter och organisationer i det svenska samhället? Vill du bli förstådd på det språk du är mest bekväm med?

Vilda blommor på en äng med olika färger
Syntolkning: Vilda blommor i olika färger på en äng som representerar att vi är olika men lika

Då finns vi här för att vara ett stöd för dig. Olika men lika erbjuder flerspråkigt deltagarstöd: Vi stöttar dig, vi gör saker tillsammans, vi jobbar för och med våra deltagare. Dessutom jobbar vi på flera olika språk eftersom vi vill att alla ska känna sig inkluderade i vår verksamhet.

Vi är här för att stötta dig till exempel:

– när du vill söka stödinsatser men är osäker kring hur du gör

– när du fått ett beslut som är svårt att tolka

– när du behöver stöd att skicka in en överklagan.

– om du misstänker att ditt barn kan ha autism men du vet inte vart ska du vända dig.

– när du tycker att det svårt att hänga med i skolan och du inte vet varför.

Olika men lika arrangerar en mötesplats där vi möjliggör att du kan träffa andra i liknande situationer. Här kan du komma och träffa föreläsare och besökare från andra organisationer samt myndigheter, du har möjlighet att delta i workshops, samtala om olika frågor i grupp eller bara ta en kopp kaffe och fika. Alla är välkomna oavsett vilken funktionsnedsättning du har eller vilket språk du behärskar!

Vi vill att du som deltar i mötesplatsen ska känna dig sedd och inkluderad. Därför har vi tagit fram våra tillgänglighetslistor. Vi har tolkar på plats för att möjliggöra och underlätta kommunikationen så att alla kan delta på lika villkor. Mötesplatsen är en trygg plats: du är välkommen oavsett vilket kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk bakgrund eller trosuppfattning du har. Hör av dig om du vill besöka oss, berätta för oss om dina behov så vi kan “tillgängliggöra oss” så mycket vi kan!

På mötesplatsen erbjuder vi också drop in. Här har du möjlighet att privat träffa någon av projektets medarbetare och berätta om din situation eller ställa någon fråga. I vår drop in vill vi att du känner dig respekterad och trygg. Vi har sekretess, det betyder att vi inte kommer dela vidare det du berättar för oss.

Vi har alla rätt att leva ett fritt och självständigt liv utifrån våra förutsättningar! Kontakta oss, vi ser fram emot att mötas.

Viktig information om du vill besöka oss:

Vi är på Föreningscenter, Nobelvägen 21 i Malmö. Lokalen är tillgänglighetsanpassad på flera olika sätt, men du är välkommen att kontakta oss i förväg och berätta om dina behov. Vi driver en parfymfri verksamhet, det betyder att vi inte använder för starka doft, helst oparfymerade städ och rengöringsmedel. Vi önskar att du som besöker oss inte använder parfym eller stark doft, om du har någon allergi som vi behöver ta hänsyn till, hör gärna av dig!

Hur hittar du oss?

Vi ligger vid Södervärn i Malmö, andra sidan Komvux.

Kontakta oss om du behöver hjälp att komma till oss eller om du inte hittar oss!

Kontaktuppgifter

Ring, SMS och WhatsApp: 076 111 56 39 

Facebook och Messenger: @olikamenlika 

Instagram: olika.men.lika 

Mónica Gallego – Projektledare (föräldraledig): monica.gallego@abf.se 

Asad Ahmed – Administrationsansvarig asad.ahmed@abf.se

Anna Bartfai – Samarbete- och kommunikationsansvarig : anna.bartfai@abf.se

Sofia Quiroga – Deltagarstödsansvarig: sofia.quiroga@abf.se  

Sarah Sultani – Medarbetare Deltagarstöd: sarah.sultani@abf.se

Visste du? Du kan markera text på vår webbplats, och en röst kommer att läsa upp den markerade texten för dig.

Begreppsförklaring

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en skada från födseln eller senare i livet. (Socialstyrelsen).

Flerspråkigt deltagarstöd

I detta sammanhang betyder det att de insatser och aktiviteter som vi erbjuder till projektets deltagare ska finnas och användas på olika språk.

Stödinsatser

De är åtgärder som inte finns för alla, de är särskilda till personer som fyller vissa krav och har konkreta behov. De finns för att stärka dina förmågor eller hjälpa till dig med att klara bättre de hinder och svårigheter du möter i din vardag.

Mötesplats

Det är en plats där människor kan träffas, en plats där människor frivilligt samlas för att söka gemenskap. Den platsen kan vara både fysisk och/eller digital.

Samtycker

Det betyder att någon måste ge sin tillåtelse för att något ska kunna utföras. Till exempel, vi kan bara prata med dina anhöriga om du tydligt säger att vi får göra det.

Överklagande

Det är en handling som en person kan göra för att begära ny prövning när personen är missnöjd med ett myndighetensbeslut eller domstolens dom.

Tillgänglighetslistor

Det betyder att vi har listor över krav som ska uppfyllas av den lokalen där vi befinner oss och har vår verksamhet. Kraven avser vissa omständigheter som vi ska ta hänsyn till för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade och delta i vår verksamhet. Detta oavsett vilken funktionsnedsättning en person som besöker oss har.

Tillgänglighetsanpassat

I detta sammanhang betyder det att lokalen har renoverats och utrustats med en viss teknologi så det är lätt att nå eller använda för flera personer.

Drop in

En verksamhet där en person kan träffa en yrkesverksam utan att boka tid i förväg. I detta sammanhang handlar det om att träffa en person som har erfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättningar.

Skip to content